องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 


  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประ...
  มอบเกียรติบัตรผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราย...
  ประชาสัมพันธ์ ตารางออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ...

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
Updated 2021, Aug 18
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
 โทรศัพท์ 0-3721-0407,0-3720-6339 / โทรสาร0-3721-0407
E- mail : admin@bantam.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign