องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ 0-3721-0407,0-3720-6339
โทรสาร0-3721-0407E- mail : admin@bantam.go.th


Web Site : www.bantam.go.thชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร อีเมล
นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายก อบต 037-210407 ต่อ 102 saraban_06250807@dla.go.th
นายสว่าง คล่องแคล่ว ปลัด อบต 037-210407 ต่อ 103 saraban_06250807@dla.go.th
นางสาวเบญจวรรณ
หล้าสมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชก. รก.
หัวหน้าสำนักปลัด
037-210407 ต่อ 101 saraban_06250807@dla.go.th
นายมานพ อาสาสุข ผู้อำนวยการกองช่าง 037-210407 ต่อ 104 saraban_06250807@dla.go.th
นายสว่าง คล่องแคล่ว ปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 037-210407 ต่อ 105 saraban_06250807@dla.go.th
นายเกรียงไกร  บัวไขย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 037-210407 ต่อ 101 saraban_06250807@dla.go.th
 


แผนที่ อบต.บ้านทาม