องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

     
  นายสว่าง  คล่องแคล่ว  
   ปลัด อบต.บ้านทาม
  -ว่าง-
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ