องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]63
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]64
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2566 ]57
4 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]328
5 ประมวล จริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น62 [ 2 พ.ค. 2562 ]527
6 ประมวลจริยธรรมนักการเมือง62 [ 2 พ.ค. 2562 ]570
7 ประมวลจริยธรรมพนักงาน อบต.62 [ 2 พ.ค. 2562 ]568
8 ประมวล จริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น61 [ 24 พ.ค. 2561 ]631
9 ประมวล จริยธรรม นักการเมือง61 [ 24 พ.ค. 2561 ]669
10 ประมวล จริยธรรม พนักงาน อบต.61 [ 24 พ.ค. 2561 ]579
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 28 ก.ย. 2560 ]623
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 28 ก.ย. 2560 ]645
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2560 ]664
14 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 4 ก.พ. 2559 ]697
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 4 ก.พ. 2559 ]726