องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 6 ต.ค. 2564 ]11
2 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร กำนัน ผู้ใหญบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของอบต.บ้านทาม ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]61
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ตามภารกิจ อบต.บ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2564 ]53
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]83
5 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กร กำนัน ผู้ใหญบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ของอบต.บ้านทาม ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]54
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]112
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]120
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ม.ค. 2564 ]139
9 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 8 ต.ค. 2563 ]110
10 สรุปผลการสำรวจ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]46
11 รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]105
12 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด19) [ 15 มิ.ย. 2563 ]138
13 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 มิ.ย. 2563 ]84
14 ประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 12 มิ.ย. 2563 ]148
15 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 12 มิ.ย. 2563 ]91
16 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป้นที่อยู่อาศัย และ การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 11 มิ.ย. 2563 ]136
17 ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 18 พ.ค. 2563 ]163
18 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสรา้ง [ 17 เม.ย. 2563 ]130
19 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง [ 1 เม.ย. 2563 ]125
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3