องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 12 พ.ค. 2566 ]14
3 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]20
4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2566 ]12
5 ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง [ 4 เม.ย. 2566 ]9
6 อบต.บ้านทาม ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ [ 4 เม.ย. 2566 ]9
7 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญไพรศรี [ 30 มี.ค. 2566 ]9
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม [ 30 มี.ค. 2566 ]10
9 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ [ 22 ก.พ. 2566 ]15
10 โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรีฯ ประสงค์รับสมัครนักเรียนที่มีการบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญา [ 15 ก.พ. 2566 ]21
11 ประชุม ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสประจำปี 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]22
12 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 11 ม.ค. 2566 ]17
13 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตบริการน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 1 - บ้านท่าแห หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ก.ย. 2565 ]110
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]235
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 ก.พ. 2565 ]200
16 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพท์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]265
17 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]143
18 คลังแจง พรฎ.ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ที่จะใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นไปตามบทเฉพาะกาลของกฎหมาย ยืนยันไม่ได้ลดอัตราจัดเก็บเหลือ 10% [ 22 ธ.ค. 2564 ]396
19 ประกาศ เรื่องการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]231
20 "โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565” [ 1 พ.ย. 2564 ]282
 
หน้า 1|2|3|4|5