องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ฉบับ สตง.รับรอง) [ 25 เม.ย. 2567 ]17
2 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ธ.ค. 2566 ]50
3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง วันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 [ 26 ธ.ค. 2566 ]27
4 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 ธ.ค. 2566 ]23
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนด วัน เวลา และ สถานที่สอบ [ 18 ธ.ค. 2566 ]44
6 กรมการจัดหางาน- โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน [ 7 ธ.ค. 2566 ]34
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 พ.ย. 2566 ]42
8 แจ้งเตือนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]19
9 ประกาศเรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]33
10 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 18 ต.ค. 2566 ]97
11 รายงานสรุปแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]23
12 ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2566 ]107
13 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย พ.ศ. 2566- ตารางออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มิ.ย. 2566 ]69
14 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2566 ]74
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 12 พ.ค. 2566 ]89
16 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]93
17 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2566 ]81
18 ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง [ 4 เม.ย. 2566 ]69
19 อบต.บ้านทาม ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ [ 4 เม.ย. 2566 ]81
20 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญไพรศรี [ 30 มี.ค. 2566 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6