องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 พ.ย. 2566 ]13
2 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการประเภทอื่น [ 18 ต.ค. 2566 ]65
3 ประกาศสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2566 ]74
4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย พ.ศ. 2566- ตารางออกบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 มิ.ย. 2566 ]40
5 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 พ.ค. 2566 ]48
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 12 พ.ค. 2566 ]57
7 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]66
8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2566 ]55
9 ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ หญ้า เศษวัสดุ ในช่วงฤดูแล้ง [ 4 เม.ย. 2566 ]47
10 อบต.บ้านทาม ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ [ 4 เม.ย. 2566 ]51
11 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรัญญไพรศรี [ 30 มี.ค. 2566 ]51
12 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าอุดม [ 30 มี.ค. 2566 ]49
13 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ [ 22 ก.พ. 2566 ]55
14 โรงเรียนโสตศึกษาปราจีนบุรีฯ ประสงค์รับสมัครนักเรียนที่มีการบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญา [ 15 ก.พ. 2566 ]57
15 ประชุม ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสประจำปี 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]70
16 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 11 ม.ค. 2566 ]59
17 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตบริการน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 1 - บ้านท่าแห หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี [ 8 ก.ย. 2565 ]165
18 ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ [ 20 มิ.ย. 2565 ]45
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]290
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 ก.พ. 2565 ]246
 
หน้า 1|2|3|4|5