องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 มี.ค. 2566 ]70
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]65
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 28 มี.ค. 2566 ]66
4 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]75
5 ระเบียบสภา การดำเนินการเข้าเสนอชื่อของประชาชน [ 20 ก.พ. 2566 ]70
6 ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1 [ 13 ก.พ. 2566 ]71
7 แผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567) [ 1 พ.ย. 2565 ]58
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]223
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]206
10 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]207
11 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 มี.ค. 2565 ]208
12 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ม.ค. 2565 ]211
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบจ.บ้านทาม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]217
14 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]241
15 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]225
16 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]218
17 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]310
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 6 เม.ย. 2564 ]332
19 รายงานการติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]324
20 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]315
 
หน้า 1|2