องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ม.ค. 2566 ]20
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]220
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]424
4 การติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]502
5 รายงานผลการประเมิน สำนักงานปลัดฯ (ปย.1)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]489
6 รายงานผลการประเมิน กองคลัง (ปย.1) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]536
7 รายงานผลการประเมิน กองช่าง (ปย.1) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]471
8 รายงานผลการประเมินฯ ส่วนการศึกษาฯ(ปย.1)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]478
9 รายงานผลการประเมินฯ ตรวจสอบภายใน(ปย.1)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]513
10 รายงานผลการประเมินฯ สำนักปลัดฯ(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]220
11 รายงานผลการประเมินฯ กองคลัง(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]486
12 รายงานผลการประเมินฯ กองช่าง(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]482
13 รายงานผลการประเมินฯ กองการศึกษาฯ(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]493
14 รายงานผลการประเมินฯ ตรวจสอบภายในฯ(ปย.2)ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]425
15 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.1) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]493
16 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.2) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]410
17 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.3) ปี2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]461
18 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปส. [ 9 พ.ย. 2561 ]433
19 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) [ 9 พ.ย. 2561 ]458
20 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำนักปลัดฯ (ภาคผนวก ก) [ 9 พ.ย. 2561 ]444