องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
สภา อบต.


นายทรงกฤษ คร้ามไพบูลย์
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.037-210407 ต่อ 103
saraban_06250807@dla.go.th

นายบุญเลิศ เทียนเงิน นายสว่าง  คล่องแคล่ว
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.037-210407 ต่อ 103
saraban_06250807@dla.go.th
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.037-210407 ต่อ 103
saraban_06250807@dla.go.th


นางสาวมาวิน วังเย็น
นายกำชัย กอกน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
โทร.037-210407 ต่อ 103
saraban_06250807@dla.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
โทร.037-210407 ต่อ 103
saraban_06250807@dla.go.th


นายสุรศักดิ์ พนมผา
นางวรรณรัตน์ มารปริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
โทร.037-210407 ต่อ 103
saraban_06250807@dla.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
โทร.037-210407 ต่อ 103
saraban_06250807@dla.go.th


นางสุพรรณี ทรรพนันทน์
นายสมพงษ์ บรรจง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
โทร.037-210407 ต่อ 103
saraban_06250807@dla.go.th
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
โทร.037-210407 ต่อ 103
saraban_06250807@dla.go.th