องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


"โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565”

    รายละเอียดข่าว

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จะดำเนินการออกสำรวจทรัพย์สินที่ประกอบกิจการเก่าและใหม่ เจ้าของป้ายที่ติดตั้งเก่าและใหม่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 8 หมู่บ้าน กำหนดการในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

กำหนดการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

หมู่ที่

วันที่ออกสำรวจ

เวลา

หมู่ที่ 1 ต.บ้านทาม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. – 11.00 น.

หมู่ที่ 2 ต.บ้านทาม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. – 11.00 น.

หมู่ที่ 3 ต.บ้านทาม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. – 11.00 น.

หมู่ที่ 4 ต.บ้านทาม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. – 11.00 น.

หมู่ที่ 5 ต.บ้านทาม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. – 11.00 น.

หมู่ที่ 6 ต.บ้านทาม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. – 11.00 น.

หมู่ที่ 7 ต.บ้านทาม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. – 11.00 น.

หมู่ที่ 8 ต.บ้านทาม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

09.00 น. – 11.00 น.    เอกสารประกอบ "โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565”
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม