องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่องการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

เรื่องการจัดืำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่องการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม