องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยผู้ประสงค์ที่จะสมัครฯ สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565  ถึง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม