องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวล จริยธรรม พนักงาน อบต.61

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม จังหวัด ปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑

    เอกสารประกอบ

ประมวล จริยธรรม พนักงาน อบต.61
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม