องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวล จริยธรรม นักการเมือง61

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาม อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๑

    เอกสารประกอบ

ประมวล จริยธรรม นักการเมือง61
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม