องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


ประมวล จริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น62

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕62

    เอกสารประกอบ

ประมวล จริยธรรม ฝ่ายสภาท้องถิ่น62
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.บ้านทาม