องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี: www.bantam.go.th

 
 
 


เข้าร่วมเวทีประชาชนเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น "เราจะออกจากวิกฤตกัมมันตรังสีปราจีนบุรีกันอย่างไร ?


วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา13.30 น.

นายสุทธิพัฒน์ ดวงสุดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เข้าร่วมเวทีประชาชนเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น "เราจะออกจากวิกฤตกัมมันตรังสีปราจีนบุรีกันอย่างไร ?"

ณ วัดศรีโพธิมาลัย ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

2024-06-12
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-08
2024-05-06
2024-05-01