องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี :www.bantam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]15
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 9 ก.พ. 2565 ]86
3 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพท์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]100
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 11 ม.ค. 2565 ]33
5 คลังแจง พรฎ.ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ที่จะใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 เป็นไปตามบทเฉพาะกาลของกฎหมาย ยืนยันไม่ได้ลดอัตราจัดเก็บเหลือ 10% [ 22 ธ.ค. 2564 ]128
6 ประกาศ เรื่องการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]114
7 "โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565” [ 1 พ.ย. 2564 ]126
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]40
9 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม [ 6 ต.ค. 2564 ]143
10 ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.บ้านทาม ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]27
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]35
12 แจ้งข้อมูล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับการบริการการดูแลระยะยาว (LTC) [ 30 ก.ย. 2564 ]37
13 แผ่นพับการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก [ 5 ส.ค. 2564 ]37
14 แผ่นพับรณงค์ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟม [ 5 ส.ค. 2564 ]36
15 แผ่นพับประหยัดพลังงาน [ 22 ก.ค. 2564 ]32
16 แผ่นพับไฟป่าและหมอกควัน [ 22 ก.ค. 2564 ]32
17 แผ่นพับลดโลกร้อน [ 9 ก.ค. 2564 ]34
18 แผ่นพับการอนุรักษ์พลังงาน [ 9 ก.ค. 2564 ]38
19 แผ่นพับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 5 ก.ค. 2564 ]34
20 แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 14 มิ.ย. 2564 ]39
 
หน้า 1|2|3|4